Elettroforo di Volta

Elettroforo di Volta (collezione De Rubeis)

Elettroforo di Volta (collezione De Rubeis).